www.tisknise.cz
 
Kam posílat data - FTP
 
Ceník knihařských vazeb
Ceník DTP a webdesignu
  Ceník velkoplošného tisku
 

Správa barev a malonákladový digitální tisk

S barvami bývají při tisku problémy všude - jak v osetu, tak i na inkoustových tiskárnách, barevných laserovkách a samozřejmě i malonákladových tiskových strojích. Pokud má provozovatel takovou představu, že stroj zakoupí, nainstaluje a pak tiskne, přičemž barvy jsou prostě v pořádku, pak se mýlí, a to i v dnešní době. Pravda, součástí instalace RIPu bývají některé profily a základní kalibrace, ale i v tomto případě jsou výsledky víceméně žalostné.

Co ovlivňuje kvalitu malonákladového tisku?

Zdrojů problémů je hned několik. Především jde o to, že základní kalibrace/linearizace byla provedena na jediném konkrétním papíru a za specifických podmínek přímo u výrobce, zpravidla na jednom z prvních typů daného tiskového stroje. To přitom neznamená, že všechny následně vyrobené stroje jsou naprosto identické jako onen "etalon". Tiskový/výstupní ICC/ICM profil tiskového stroje je tedy založen na jiném stroji, jeho parametrech apod., než který má ve skutečnosti pak ve finále řídit. Na způsobu generování profilu (zvolení parametrů celkového inklimitu, limitu černé, metoda generování černé, případně i další důležité parametry nastavení ICC/ICM profilu) totiž záleží hodně, leccos se dá vylepšit, ovšem mnohé i pokazit. To je důvod proč standardní nastavení instalace dává barevně poněkud nejistý výsledek, nad kterým má takřka vždy uživatel (provozovatel malonákladového tiskového stroje) pocit, že by se dalo mnohé vylepšit. Podívejme se ještě na další faktory, které mohou (spíš negativně) ovlivnit kvalitu malonákladové stroje.

1. Stabilita tiskového stroje. Na stabilitu tiskového stroje mají vliv tři jevy. Za prvé je to relativní vlhkost vzduchu v místnosti s tiskovým strojem. Některé tiskové stroje proto používají korekci, respektive HW rekalibraci stroje.

2. Vnitřní teplota stroje. Zejména po vytištění většího počtu tisků naráz vždy vroste teplota tiskového stroje. Čidlo teploty tento parametr hlídá a nejen, že kontroluje intenzitu ventilace vzduchu ve skříni tiskového stroje, ale opět je schopno spustit proces hardwarové kalibrace stroje.

3. Stav součástí, které se přímo podílí na kvalitě tisku. Jsou to toner, fuser a jiné součásti, které se během životnosti stroje mění v podstatě jako spotřební materiál. To může mít samozřejmě také vliv na kvalitu barev.

4. Kvalita používaného papíru. Struktura, povrch (natíraný, nenatíraný), čistota (absence prachu) a vlhkost papíru mají nemalý vliv na výslednou barevnost tisku, stejně i jako barva/bělost papíru vůbec. Bývá pravidlem dát přednost kvalitnějšímu papíru před levnějším, který zase zkrátí životnost stroje.

Poslední dva body jsou právě důvodem k tomu, abychom prováděli rekalibraci stroje pravidelně, nejlépe vždy krátce po zapnutí stroje před spuštěním tisku. Tato linearizace stroje je již přesnější, než interní HW kalibrace.

Proces linearizace malonákladového tiskového stroje a ICC//ICM profily

Jedinou možností jak získat kontrolu nad barvami, je provést linearizaci tiskového stroje na daném typu papíru a následně vygenerovat ICC/ICM profil tiskového procesu. Vytištěná škála se proměří denzitometrem a na základě toho se vypočítá korekce s ohledem na požadovaný výsledný nárůst tiskového bodu. Tato denzitická křivka se uloží do RIPu pod názvem, charakterizujícím dané tiskové nastavení (rozlišení, metoda rastrování, kvalita tisku a typ papíru). S tímto nastavením se pak vytisknou barevné vzorky, které se proměří spektrofotometrem. Získaná data pak načtením do specializovaného softwaru poslouží k vygenerování konkrétního ICC/ICM profilu. Relinearizace se provádí zpravidla jednou či dvakrát denně dle náročnosti tiskoviny.

Neméně důležitá je ale ještě jedna věc, a to správné nastavení simulace/tiskového výstupu v RIPu. V případě vstupu RGB tiskových dat je vhodné se zamyslet nad tím, zdali jako zdroj zadat primárně (tzn., že pokud profil není vložen do dokumentu) jednodušší sRGB a nebo (za předpokladu výstupu z DTP studia) spíše AdobeRGB1998. V případě CMYKových dat je pak vhodnější dát jako vstup obecnější EuroscaleCoated, který nejblíže simuluje ofsetové barvy v malonákladovém tisku.

Proofing

Poměrně často nastává situace, kdy zákazník požaduje, aby jeho zakázka byla vytištěna "jako v ofsetu". Může se jednat například o dotisk, personalizovaný tisk k již hotovému tisku z ofsetu apod. V tom případě je zapotřebí mít k dispozici ICC/ICM profil daného ofsetového tisku, který v RIPu zadáme jako vstupní barvový prostor CMYKových dat. Pokud aktuální profil ofsetového tisku není k dispozici, opět je vhodné ponechat na vstupu obecný EuroscaleCoated.

Je jasné, že v dnešní době, kdy ceny tisků jsou (někdy dost neuváženě) tlačeny konkurenčním bojem poměrně nízko, je samozřejmě vhodnější nabídnout vyšší kvalitu tisku a konkurovat kvalitou barev, než nad barevně nepřijatelným výsledkem argumentovat nespokojenému zákazníkovi: "Ale my jsme levnější.".

 
 
Profil firmy
Aktuality
Produkty
Kalkulace
Kontakt
 
 
Jméno
E-mail
Dotaz
Kód
Opište
|