www.tisknise.cz
 
Kam posílat data - FTP
 
Ceník knihařských vazeb
Ceník DTP a webdesignu
  Ceník velkoplošného tisku
 

Malonákladový digitální tisk

V současné době je ze všech stran stále větší tlak na aktuálnost a přesnost informací, na rychlost a cenu dodávek. Obchodníci se prosazují neustálým zlepšováním produktů. Pokud se nemění produkty, mění se jejich obaly. Vše rychle stárne. Všude je přebytek nabídky, obchodníci musí čelit obrovské konkurenci, v které je složité se prosadit. Aby se obchodníci prosadili, soustředí se na malé skupiny zákazníků. Snaží se přesně profilovat nabídku i produkty.
Tyto trendy mají velký vliv na skladbu tiskových zakázek. V rychle se měnícím trhu se mění i tiskoviny, tj. propagační letáky, brožury, plakáty, nepropagační manuály, dokumentace, výrobní štítky atd. Tisknou se stále menší počty kusů tiskovin. Tiskne se opakovaně a často, tiskne se na poslední chvíli. Zákazníci tisknou aktuální verze, tisknou jen tolik, kolik potřebují na nejbližší budoucnost. Zákazníci přestávají tisknout velké zásoby materiálů, přestávají tiskoviny skladovat.

Tiskové stroje

K uspokojení potřeb těchto zákazníků se stále více využívají stroje určené pro malonákladový tisk, které využívají dvě technologie tisku, malé ofsetové stroje a digitální stroje. Stroje se vyznačují rychlou přípravou k tisku, podobnou rychlostí, podobnými formáty, snadnou obsluhou atd.

Kvalita tisku

Standard kvality jednoznačně definoval ofsetový tisk. Digitální tisk se dlouho dobu snažil kvalitu dohnat.
Pokud zákazník požadoval vytisknout stovky kopií méně, měl na vybranou. Mohl tisknout na ofsetovém stroji a zaplatit stejně jako při tisku většího počtu výtisků nebo mohl tisknout na digitálním stroji, ale v nižší kvalitě, nebo nemusel tisknout vůbec. Nedávno se vše změnilo, instalují se první digitální tiskové stroje, které tisknou tak kvalitně, že profesionál při porovnání digitálních výtisků s ofsetovým pracně porovnává detaily, aby určil použitou technologii. Běžný zákazník pak v podstatě nerozezná, zda tiskovina byla vytištěna na ofsetovém nebo digitálním stroji.
Výtisky z nových tiskových strojů lze bez jakýchkoliv problémů zušlechťovat (např. lakovat již ve stroji, nebo po tisku laminovat). Stroje mohou tisknout přímé nebo reflexní barvy. Rozšířil se sortiment materiálů, na které lze tisknout. Zákazníci tedy nemusí dělat kompromisy v kvalitě a vše se podřizuje pořizovacím cenám.

Typické zakázky

Nejtypičtějšími malonákladovými zakázkami jsou např. jednotky diplomů, jednotky Powerpointových prezentací, desítky pozvánek nebo oznámení, desítky aukčních katalogů, desítky a stovky knih, stovky nástěnných kalendářů, stovky a tisíce letáků, stovky a tisíce produktových brožur, desítky výročních zpráv, jednotky informačních cedulí, několik plakátů, jednotky dvousetstránkového barevného katalogu, muzejních exponátů atd. Významným trendem je přitom personalizace tiskoviny, která dodává sdělení na výjimečnosti a tiskovině na jedinečnosti. Zajímavé je, že většina takových zakázek se dříve netiskla. Vytisknutí nebylo ekonomické. Nástupem digitálních technologií se rozšířila nabídka nových služeb, které zákazníci poměrně rychle pochopili a začali je využívat. Tím se tady otevírají i nové příležitosti pro polygrafické podniky, které mohou rozšířit stávající nabídku služeb o něco nového, neotřelého, žádaného a inovativního.

Termíny

V souvislosti s malonákladovým tiskem se objevuje požadavek vytisknout zakázku rychle a často dokonce ihned. Vzhledem k jednoduchosti přípravy tiskových strojů a následného tisku toho lze dosáhnout.
Tiskne se zpravidla ihned po přijetí dat. Po tisku musí navazovat okamžitě zušlechťování a dokončovací práce. Není výjimkou, že jsou zakázky zpracovány do několika hodin od okamžiku přijetí podkladů k tisku a v případě některých jednoduchých tiskovin třeba i na počkání. Otázkou je samozřejmě kvalita připravených dat, která často leží plně v rukách zákazníka, což nemusí být vždy k dobru věci.

Pohodlný nákup

Tisk, a speciálně malonákladový, lze bez sebemenších problémů nakupovat, respektive objednávat přes internet. Náš web tuto službu umožňuje, máte možnost jednoduše sestavit požadavky na tiskovinu, modelovat její konečnou podobu tak, aby odpovídala finančnímu rozpočtu, a získat prakticky okamžitě její cenu. Pokud cena vyhovuje, lze zakázku ihned objednat a případně poslat data (více informací získáte po rozkliknutí položky kam posílat data). Vytištěnou zakázku si pak můžete vyzvednout přímo v naší provozovně, nebo vám ji doručíme poštou či kurýrem na místo, které si zvolíte. Zákazník tedy může vše vyřídit od svého pracovního stolu, a to velmi rychle, efektivně a bez zbytečných jednání.

Závěrem lze říci, že trend odklonu od velkých, mnohdy zbytečných, nákladů, k nákladům malým (aktuálně potřebným) je zřetelný po celém světě a i u nás stále sílí. Tiskoviny totiž stále rychleji stárnou a v dnešní hektické době si jen málokterý podnikatelský subjekt může dovolit předkládat zákazníkům neaktuální nebo zbytečné informace. Obrovská je pak konkurence elektronických médií, ale ani v jejich době neztrácí tiskovina nic na svém významu.

 
 
Profil firmy
Aktuality
Produkty
Kalkulace
Kontakt
 
 
Jméno
E-mail
Dotaz
Kód
Opište
|