www.tisknise.cz
 
Kam posílat data - FTP
 
Ceník knihařských vazeb
Ceník DTP a webdesignu
  Ceník velkoplošného tisku
 

Ofsetový tisk

I přes masivní nástup všech ostatních technologií zůstává ofsetový tisk v mnoha ohledech a pro většinu produkce vedoucí tiskovou technologií. Z čistě finančního hlediska je ofset jedinou volbou, kdykoliv uvažujeme o tištěných materiálech ve vyšším nákladu. Počet tisků je ovšem individuální pro každý produkt, proto je vhodné brát v úvahu:
- cenu času potřebného ke zhotovení a schvalování tiskových podkladů
- cenu přípravy stroje, která je nutná u každé zakázky bez ohledu na náklad
- fakt, že celkové termíny a ceny vytištění malého nákladu a velmi malého nákladu se v podstatě neliší, snižování vytištěného množství nevede při zvolení ofsetové technologie k úsporám ani časovým, ani finančním
- naopak fakt, že ceny při tisku vyšších nákladů rostou zdaleka nejpomaleji ze všech dalších technologií a stejně i termíny se prodlužují jen nepatrně (pozor, neplatí v případě požadavků na některé složitější operace - vazby, výsek apod.

Stejně tak je ofset jedinou volbou vždy, když potiskujeme jiné než zcela běžné papíry. Nízké i vysoké gramáže, speciální nebo ruční, luxusní nebo naopak velmi levné papíry, to vše jsou materiály se kterými alternativní technologie pracovat nemohou.

Z hlediska kvality tisku lze říci, že i zde si kvalitní ofset ponechává výrazné prvenství.

Digitalizovaný ofset umožňuje připravovat tiskové desky metodou CtP, tj. přímým osvitem tiskových desek z počítače, bez nutnosti vyrábět filmy a snižovat výslednou kvalitu další reprodukcí.

 
 
Profil firmy
Aktuality
Produkty
Kalkulace
Kontakt
 
Jméno
E-mail
Dotaz
Kód
Opište
|