www.tisknise.cz
 
Kam posílat data - FTP
 
Ceník knihařských vazeb
Ceník DTP a webdesignu
  Ceník velkoplošného tisku
 

Personalizovaný tisk: proč a jak?

Jednou z publikačních metod, díky které významným způsobem vzrůstá poptávka po malonákladovém tisku, je dnes personalizované či jinak též variabilní publikování. Představit si lze pod tímto pojmem leccos, a nemá zde cenu se pokoušet o  nějakou všezahrnující definici.

Každopádně se spokojme s přiblížením dané publikační metody jako něčeho, při čem jde o výstup více verzí téhož dokumentu, lišících se v určitých prvcích. Typickými výstupy jsou takto direct-maily, vyúčtování, vizitky, brožury, pohlednice, blahopřání a také třeba samolepky, nálepky, známky, identifikační karty či potisk reklamních předmětů jako jsou trička nebo hrnky. Pojem publikování namísto tisk pak používáme záměrně: v době elektronických médií se stále více zajímavější a efektivnější jeví kombinovat  tiskovinu a elektronické výstupní kanály v jednom celku, a to právě v oblasti variabilního obsahu (zejména marketingová sdělení).
Jaké jsou stávající principy, postupy a také obtíže personalizovaného publikování respektive tisku? A s pomocí jakých nástrojů dnes lze danou publikační metodu provozovat? To jsou otázky, na které bychom rádi odpověděli v tomto článku.

Proč je personalizace tak atraktivní?

Důvodů je vícero, jedním z hlavních je každopádně osobitost a jedinečnost , kterou personalizovaný údaj tiskovině dodá. Nejvíce tento fakt pochopili v oblasti marketingu (direct-mail je prokazatelně účinnější reklamní sdělení nežli neadresný obsah, byť je třeba jinak obsahově prakticky stejný), kouzlo personalizace se nicméně projevuje třeba i v případě darů či blahopřání. Personalizace je pak v podstatě nezbytnou v případě dokumentů jakou jsou vyúčtování, faktury nebo třeba vizitky.

Daný typ publikování je velmi organicky spojen právě s malonákladovým tiskem, ať už mluvíme o nabídce tisku digitálního nebo i in-house publikování, které dnes lze zajistit nejrůznějšími typy prostředků (stolní tiskárny, kopírky, multifunkční zařízení aj.). V prvním případě je nabídka personalizace jednou z možností, jak přilákat nové zákazníky, resp. nabídnout jim i takové formy tisku, o kterých dříve přemýšleli. Pokud se navíc daný způsob tisku spojí s efektivní formou zadání (webové služby), má značnou šanci na úspěch. A mimochodem, i v případě in-house publikování nemusí polygrafické subjekty zůstat mimo hru. Mají přeci jen výrazně větší know-how v dané oblasti, a tak i když třeba nezajišťují vytištění, mohou se postarat například o návrh šablon, správu dat, volbu nejvýhodnější publikační metody, distribuci, vyhodnocování kampaní a leccos dalšího formou outsourcingu. U nás takovýto přístup k tiskovým službám není právě obvyklý, zahraniční analytici nicméně právě v něm vidí jednu z významných rezerv, které polygrafické subjekty mají při rozšiřování svých možností.

K principům

Základem všeho jsou proměnná data, kterými může být text stejně dobře jako obrázky. Spravována bývají v databázi, ať už pod tímto pojmem rozumíme komplexní datové úložiště databázového systému nebo třeba jen tabulku pořízenou v textovém či tabulkovém procesoru. Data lze dnes pořizovat nejrůznějšími způsoby, mimo manuálního přepisování zejména sběrem prostřednictvím internetu (elektronického formuláře). Zajistit konzistenci dat a také jejich odpovídající zabezpečení (ochrana osobních údajů) je pak úkolem, který náročností často předčí samotné publikování. Podle všeho je navíc uvedená oblast nejvíce podceňována a vede často k roztrpčení uživatelů nad danou metodou. Jedná se zde o jakýsi úkol navíc, který má ovšem zásadní důležitost a je s ním tedy třeba počítat hned v začátcích odpovídajících projektů.

Dále pak vstupuje do hry šablona, kterou se míní dokument, určující podobu výstupu a umístění proměnných prvků. Šablonou může být stejně dobře dokument textového procesoru jako sázecí aplikace či třeba soubor PDF, každopádně se doporučuje, aby návrh zde zajistila osoba znalá věci. Oddělení dat od způsobu jejich prezentace dodává personalizovanému publikování na půvabu a přichází ke slovu mimo jiné v různých službách pro personalizovaný tisk, fungujících prostřednictvím internetu (zákazník - laik zde volí layout z profesionálně připravených šablon). Ošetřit nicméně šablonu, resp. V ní umístěné variabilní položky, opět není jednoduchým úkolem: je třeba dávat pozor, aby položka nebyla příliš dlouhá a nezpůsobila přetečení nebo naopak nebyla zcela prázdná a nevznikl dokument s nesmyslně vyhlížející rubrikou atp. Možných problémů je zde hodně, rostou se složitostí dat a objemem výstupů, k jejich ošetření každopádně existují příslušné nástroje v rámci produktů pro personalizované publikování, použití zde nicméně znamená precizní analýzu patřící spíše do informatiky nežli kreativního sektoru.

Následně je zapotřebí nástroj, který provede odpovídající naplnění šablony proměnnými daty. V jeho kompetenci přitom bývá nejen vytvoření daného výstupu, ale také zajištění tisku či elektronické distribuce. Kromě speciálních formátů variabilního publikování stojí za zmínku především PDF. Jednak proto, že dokumenty v PDF lze kontrolovat pomocí odpovídajících nástrojů a dále proto, že se dá využít jak k tiskovému, tak elektronickému výstupu. Kontrolu i úpravu pro odlišné výstupní podmínky lze přitom provést hromadně, což je v daném případě víc jak žádoucí. V souvislosti s výstupem je dále třeba myslet i na distribuci, tj. patřičným způsobem ošetřit například tisk obálek v případě tiskového výstupu či rozesílání e-mailem v případě výstupu elektronického. Zapomenout pak není možné ani na nástavbové služby, jako je třeba vyhodnocování úspěšnosti personalizovaní kampaně a další zpětná vazba, vedoucí například k aktualizacím databáze apod.

Nástroje

Jedním z předsudků vztahujících se k dané publikační metodě je, že se při jejím využívání neobejdeme bez hodně drahých specializovaných nástrojů. Uvedené tvrzení samozřejmě je dílem pravdivé, neboť zvlášť při větších objemech publikací je nezbytné používat sofistikované technologie typu specializovaných výstupních formátů, o kterých byla řeč výše. Pokud si ale například malá firma hodlá vytvořit personalizovaný dopis, který bude rozesílat několika desítkám svých klientů, nemusí kvůli tomu rozhodně zakupovat drahý software. Postačí vhodný kancelářský software: v současnosti je takto ve zvyku hovořit především o Microsoft Wordu s jeho funkcí mail-merge. Je třeba ale zdůraznit, že alternativní kancelářské aplikace zdarma, především OpenOffice nabízí k danému účelu také hodně zajímavé nástroje. Otázkou je samozřejmě kvalita typografie a podání barev - dané nástroje se takto hodí pouze pro méně náročné, obvykle černobílé tiskoviny.

Personalizovaní publikování má své kouzlo, postupy a nástroje, nicméně i úskalí. Víc než o závratné počáteční investice v něm jde o nalezení vhodné služby odpovídající typu atraktivní pro zákazníky, víc než o jednorázové projekty pak o systematické budování a udržování databáze.

 
 
Profil firmy
Aktuality
Produkty
Kalkulace
Kontakt
 
 
Jméno
E-mail
Dotaz
Kód
Opište
|