www.tisknise.cz
 
Kam posílat data - FTP
 
Ceník knihařských vazeb
Ceník DTP a webdesignu
  Ceník velkoplošného tisku
 

Zadáváme grafické zpracování zakázky

S přípravou a zpracováním dokumentů se v každodenní praxi setkává stále více lidí. Mohou to být dokumenty firemní, propagační, tištěné ofsetem ve velkých nákladech nebo malonákladové tisky pro omezené skupiny příjemců. Jejich tvůrci mohou být pracovníci marketingových oddělení velkých firem nebo majitelé živností. A co je jim všem společné? Jen málokterá firma nezabývající se polygrafií či pre-pressem provozuje tak vybavené pracoviště, aby se mohla obejít bez služeb externích dodavatelů.

Tak, jak se určitě liší potřeby zadavatelů z prostředí firem malých, liší se i požadavky, se kterými se na pre-press (dtp) studio, tiskárnu nebo reklamní agenturu obrátí. V každém případě je ale důležité si předem ujasni, co přesně budeme po dodavateli požadovat, jaké jsou nároky na kvalitu a termíny a mnohé další detaily. Grafické návrhy, pre-press zpracování i tisk jsou pojmy, u kterých je leckdy těžké posoudit kvalitu nebo rozhodnout, kdy a kde se stala chyba. Precizní formulace se proto vyplatí jak při přebírání zakázky, tak při řešení sporných situací.

Popišme si nyní některé zásady, které bychom neměli při zadávání zakázky pouštět ze zřetele a zastavme se u typických problémů, čekajících na nezkušené zadavatele grafických prací. Pro větší přehlednost si rozdělíme možné situace podle toho, s čím se bude zadavatel na dodavatele obracet.

Komplexní dodávky

S komplexní zakázkou se na dodavatele obrací většinou malé a střední firmy. Některé větší firmy provozují marketingová nebo propagační oddělení, která na sebe berou podstatnou část práce - ideové návrhy, grafické i prvotní pre-press práce.
Při zadávání komplexních (míněno nikoliv dílčích) zakázek si dáváme pozor zvláště na:

  1. Souvislost kvality a ceny při posuzování cenových nabídek. Každá kvalita má svou cenu a my bychom měli vědět, jaký poměr kvality a ceny dodavatel nabízí. Velké cenové rozdíly mohou vzniknout v kvalitě osvitu, respektive CtP, počtu nátisků v ceně, důkladnosti barevných korekcí obrázků.
  2. Dumpingové nabídky. Někdy k takové ceně dodavatele donutíme, někdy ji nabízí sám. V každém případě, pokud překročíme rozumné meze, riskujeme problémy, které mohou výrazně překonat očekávané úspory z nižší ceny. Můžeme si vybrat dodavatele, který nabízí záměrně nereálnou cenu, kterou později jednostranně zvýší. Dodavatel může také použít méně kvalitní postupy nebo skrytě omezit čas věnovaný zakázce, případně využít služeb levnějších subdodavatelů. A zákon schválnosti říká, že zakázku obvykle zničí subdodavatel, který provádí nejlevnější operaci (a proto má nejnižší ztrátu, když klient odmítne za zkaženou práci platit).
  3. Nereálné termíny. Važme si dodavatelů, kteří nejsou ochotni o termínech smlouvat. Zřejmě rozumí své práci a nejsou ochotni riskovat za každou cenu. Nemluvíme o ochotě vyhovět zákazníkovi za cenu třeba mimořádné směny apod. Každý postup má ale své technologické limity a přijde okamžik, kdy je třeba říci "ne", i za cenu odmítnutí zakázky. Opačný postup vyústí velmi pravděpodobně v nedodržení termínů a spory o kvalitu provedených prací.
  4. Harmonogramy prací a předávání podkladů. Stanovit je třeba nejen termíny, kdy dodavatel odevzdá práci, ale i termíny, do kdy dostane kompletní podklady. Zejména obrazové podklady musí svou kvalitou odpovídat požadované kvalitě výsledné tiskoviny. Nemá smysl očekávat, že z průměrných obrazových podkladů dodavatel vykouzlí vynikající výsledky - budeme jen mrhat penězi a výsledek nebude uspokojivý. Navíc pokud použijeme předlohy již tištěné (reprint), často na nekvalitních papírech, je již potřeba zápis jako součást předávacího protokolu, vyhneme se tak pozdějším sporům.

Externí skenování a fotografie

I přes masivní nástup digitálních fotoaparátů a nabídky milionů fotografií z komerčních fotobank je skenování i dnes stále žádanou dodavatelskou službou. Další nezanedbatelný faktor je i vysoká cena za pořízení velmi kvalitního skeneru. Neptejme se zcela prvoplánově na to, zda dodavatel pracuje se skenerem bubnovým nebo plochým. Velmi totiž záleží i na konkrétní značce a typu, neméně pak na obsluze.

Na několika případech jsme si ukázali, na co je dobré si dát pozor při zadávání externích grafických a pre-press prací. Další podrobnosti o popsaných postupech a technologiích naleznete v dalších článcích. Jistě lze polemizovat o výběru a pořadí důležitosti všech fází, kterými dokument od ideového návrhu až po konečný tisk projde. Pokud se ale budeme držet výše uvedených zásad, rozhodně se rychleji dobereme kvalitnějších výsledků.

 
 
Profil firmy
Aktuality
Produkty
Kalkulace
Kontakt
 
 
Jméno
E-mail
Dotaz
Kód
Opište
|